Polityka Prywatności - Codium

Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz politykę cookies.

§ 1 Podstawowe informacje

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych na stronie https://codium.pl, zwanego dalej Portalem.
 2. Operatorem Portalu oraz Administratorem danych osobowych jest: Krzysztof Kurek, prowadzący działalność Codium Krzysztof Kurek z siedzibą na ul. Piaskowej 4a, 62-500 Konin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6653015553. Adres poczty elektronicznej Operatora: hi@codium.studio
 3. Operator jest administratorem Twoich danych osobowych podanych dobrowolnie w Portalu.
 4. Portal wykorzystuje dane osobowe, aby obsługiwać zapytania przez formularz oraz realizować zamówione usługi zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
 5. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach przez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, a także poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie („ciasteczek”).
 6. Portal jest hostowany na serwerze mydevil.net

§ 2 Metody ochrony danych osobowych

 1. Portal posiada ważny certyfikat SSL, który chroni miejsce logowania oraz wprowadzone dane osobowe. Tym samym dane osobowe wprowadzone na Portalu zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator stale aktualizuje oprogramowania służące do przetwarzania danych osobowych, co oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

§ 3 Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne.
 2. Operator może przekazać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli jest to niezbędne do realizacji ustalonych usług. Zapis ten dotyczy upoważnionych pracowników, którzy korzystają z danych w celu realizowania postanowień umowy.
 3. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.
 4. W przypadku naruszeń niniejszej polityki prywatności Użytkownikowi przysługuje skarga na Operatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, znajdującego się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Zgodnie z RODO, Portal przetwarza dane osobowe w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Operatora. Są to: sporządzenie i przesyłanie informacji handlowych, świadczenie usług oraz realizowanie związanych z nimi czynności, określonych osobnymi przepisami, np. prowadzenie rachunkowości.
 6. Operator może podejmować czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, aby świadczyć usługi w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Operatora marketingu bezpośredniego.
 7. W rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich. Oznacza to, że Operator nie przesyła ich poza teren Unii Europejskiej.

§ 4 Informacje w formularzach

 1. Portal zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Portal może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane zamieszczane w formularzu są przetwarzane w celach określonych w § 3 pkt. 5.

§ 5 Wykorzystywane techniki marketingowe

 1. Portal wykorzystuje analizę statystyczną na stronie za pomocą Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Usługa ta bazuje na ciasteczkach w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji związanych z preferencjami użytkownika, gromadzonymi przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje, wynikłe z plików cookies, za pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, które polegają na dopasowaniu przekazów reklamowych do Twojego zachowania na stronie. Aby technika remarketingowa mogła działać, konieczna jest włączona obsługa plików cookie. Operator nie przekazuje żadnych danych osobowych do operatorów reklam.
 3. Operator korzysta z piksela Facebooka, który polega na tym, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Portalu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Operator nie przekazuje żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook.

§ 6 Informacja o plikach cookies

 1. Portal korzysta z plików cookies (,,ciasteczek”).
 2. Pliki cookies są danymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer.
 3. Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym użytkowników pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp, jest wyłącznie Operator Serwisu.
 4. Operator wykorzystuje pliki cookies, aby realizować techniki marketingowe opisane w § 5..
 5. Portal stosuje zarówno cookies „stałe” (persistent cookies), jak i cookies „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Z kolei „stałe” pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, jednakże użytkownicy Portalu mogą zmienić ustawienia w tym zakresie, gdyż przeglądarka internetowa pozwala na usunięcie plików cookies. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w dokumentacji przeglądarki internetowej, najczęściej w sekcji „Pomoc”.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, czyli Google (Google Inc. z siedzibą w USA) i Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności, które są dostępne w Serwisie.

§ 7 Jak wyrażać i cofać zgodę na pliki cookies?

 1. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies postępuj zgodnie z instrukcjami używanej przeglądarki.
 3. Operator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie z Portalu.