Zarządzanie projektami w IT. Jak to robić i jakich narzędzi użyć? - Codium | Software House

Zarządzanie projektami w IT. Jak to robić i jakich narzędzi użyć?

Biznes Strony internetowe Wszystkie
19/06/2024
8 min

Co, jeśli powiem Ci, że nawet bez umiejętności tworzenia kodu możesz rozwijać swoją karierę w IT? Zarządzanie projektami stało się jednym z kluczowych elementów skuteczności i sukcesu w branży IT.

Zarządzanie projektami – co to oznacza?

Zarządzanie projektami można pokrótce opisać jako zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia określonego celu podczas projektu.

W zakres zarządzania projektem mogą wchodzić planowanie, ustalanie harmonogramów, podział prac, realizowanie zadań, kontrolowanie przebiegu projektu i wyników, a także końcowe podsumowanie i rozliczenie efektów.

Narzędzia pomocne przy zarządzaniu projektami

Zarządzanie projektami w IT jest zadaniem bardzo złożonym, ale na szczęście przychodzą nam z pomocą różnego rodzaju programy ułatwiające pracę w tym zakresie. Sprawdź kilka przykładów narzędzi wspomagających komunikację i zarządzanie projektami i zobacz, jak możesz sobie pomóc.

JIRA

JIRA jest to jeden z najpopularniejszych programów pomagających prowadzić projekty IT, pozwala zarządzać zadaniami i zasobami, daje możliwość układania zadań w czasie, monitorowania godzin oraz zgłaszania błędów.

JIRA _example_view

grafika ze strony https://www.atlassian.com/pl/software/jira – klatka filmu

Podstawową jednostkę w tym oprogramowaniu, nazywaną „zgłoszeniem”, można przypisywać do projektów oraz użytkowników. Mogą być one również grupowane w tzw. epiki. Możliwość tworzenia takich zbiorów pozwala na bardziej wydajne zarządzanie zadaniami i zasobami.

JIRA2 _example_view

grafika ze strony https://www.atlassian.com/pl/software/jira

Ciekawostka

Ciekawostka: JIRA jest nazwą skróconą pochodzącą od słowa „Gojira” – japońskiej nazwy Godzilli.

Cena dostępu do tego narzędzia zależy od wielkości zespołu oraz zakresu funkcji, jakie są nam potrzebne. Podstawowa opcja do 10 użytkowników jest darmowa. Wyższe pakiety rozpoczynają się od ok. 30 złotych miesięcznie za użytkownika.

Asana

Kolejnym przydatnym programem jest Asana jest to narzędzie o bardzo intuicyjnym interfejsie, który sprawdzi się zarówno dla osób z doświadczeniem technicznym, jak i tych bez niego.

asana

grafika ze strony https://asana.com/pl/features/project-management/tasks

Program daje możliwość tworzenia zadań i układania ich w listy lub na osi czasu. Każde z zadań może być także przypisane do konkretnego użytkownika. Asana umożliwia szybkie tworzenie raportów na podstawie tych danych. Wersja płatna dodatkowo daje jeszcze więcej możliwości raportowania.

asana2

grafika ze strony https://asana.com/pl/features/project-management/tasks

Małe zespoły (do 10 użytkowników) korzystające z podstawowych funkcji Asany mogą to robić bezpłatnie. Szersze pakiety, dla większej liczby użytkowników, są w cenie od ok. 40 zł złotych miesięczne za użytkownika. 

monday.com

monday.com jest to platforma, która ułatwia zarządzanie projektami i nadzór nad codziennymi zadaniami. Możliwość łatwego konfigurowania tablic sprawia, że każdy dostosuje to narzędzie do swoich potrzeb.

monday_view

grafika ze strony https://monday.com/lang/pl/product/remote/mobile

W monday.com bez problemu zaplanujesz roadmapy, stworzysz harmonogramy czy określisz priorytety zadań. Dzięki konfigurowalnym tablicom możesz także monitorować obłożenie pracą, postęp, a także zmierzyć rentowność projektu. Szerokie możliwości integracyjne (np. z takimi programami jak Outlook, Gmail, Slack, Teams) oraz modele do automatyzacji powtarzalnych czynności sprawiają, że jest to kompleksowe narzędzie, nie tylko do zarządzania projektem.

grafika ze strony https://monday.com/templates/template/122927/project-portfolio-management

Za dostęp do money.com należy zapłacić w zależności od zakresu naszych potrzeb i tego, na jakie funkcje się zdecydujemy. Ceny rozpoczynają się od ok. 35 zł na miesiąc za użytkownika. Platforma daje możliwość skorzystania z dwutygodniowego bezpłatnego okresu próbnego.

Elementy zarządzania projektem

Projekty w IT są często bardzo rozbudowane i zawierają w sobie wiele elementów. Przyjrzyjmy się kilku i sprawdźmy, jaką rolę w nich odgrywa manager projektu.

Planowanie projektu

Na tym etapie, we współpracy z klientem, powinien być określony efekt ostateczny projektu. Ważne jest, aby każda ze stron była świadoma oczekiwanych rezultatów. Mając już te dane, manager projektu, bazując na wiedzy od programistów i swoim doświadczeniu, może wykonać estymację i oszacować czas potrzebny na realizację zadania.

Ustalanie harmonogramu

Kolejnym z etapów jest ustalenie harmonogramu. Jeśli jest to możliwe, a projekt nie jest zbyt rozbudowany, dobrze jest określić przebieg całości. Jednak jeśli mamy do czynienia z bardziej złożonym przedsięwzięciem (w IT bardzo częsty przypadek), warto podzielić go na kilka etapów i rozpisać harmonogram pierwszego z nich. 

Harmonogram powinien uwzględniać zasoby ludzkie, jakimi firma dysponuje, obłożenie innymi projektami, czasochłonność poszczególnych zadań oraz to, które z nich mogą być wykonywane równocześnie.

Zarządzanie kosztami

Jednym z ważniejszych elementów, z punktu widzenia firmy, jest zarządzanie kosztami. W skład tego zadania wchodzą zarówno estymacja kosztów poniesionych przez firmę (nakład pracy, niezbędne narzędzia itp.), jak i kontrola kosztów w czasie trwania projektu. Na to manager projektu musi zwrócić szczególną uwagę.

Zarządzanie zasobami i zadaniami

Jednym z ważniejszych elementów pracy koordynatora projektów IT jest zarządzanie zadaniami i powierzanie ich konkretnym osobom. Dobry project manager jest nie tylko świadomy mocnych i słabych stron członków swojego zespołu, ale także zna aktualne obłożenie pracą każdego z nich. Dzięki tej wiedzy może rozdysponować zadania tak, aby ich realizacja przyniosła jak najlepsze efekty.

Specyfika projektów w IT

Produktem końcowym podczas projektu w IT jest stworzenie systemu informatycznego, czyli zbioru powiązanych ze sobą elementów, takich jak oprogramowanie, sprzęt, sposoby przetwarzania danych itp. To już brzmi skomplikowanie, prawda?

Zarządzanie takimi projektami jest więc wyjątkowe ze względu na ich złożoność. Z pomocą przychodzi często Agile – sposób zwinnego zarządzania zadaniami, który ma na celu doskonalenie się i dostosowywanie się do zaistniałych warunków. Działając zgodnie z tą metodologią, możemy w praktyczny sposób zarządzać projektami, używając metodyki Scrum. 

Scrum dostarcza określone zasady działania, przebieg projektu, a także role członków zespołu. Podczas pracy w tej metodologii w skład zespołu będą wchodzić m.in. Product Owner, który będzie odpowiedzialny za rozwój produktu, Scrum Master, który wdraża i pomaga rozumieć metodologię, a także zespół Scrumowy, który skupia się na realizacji zadań. Agile pozwala trzymać rękę na pulsie i dostosować się do czynników zewnętrznych, także takich jak urządzenia, aktualne wersje programów czy jeszcze nowsze technologie.

Część wykonanego zadania często nie będzie widoczna w oczywisty sposób dla zleceniodawcy. Takie sytuacje mogą generować trudności podczas wyceniania i weryfikowania zadań, których nie widać gołym okiem. Przykładowo zmiany mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych nie wpłyną bezpośrednio na funkcjonalność rozwiązania, lecz są niezbędne do jego funkcjonowania. 

I jeszcze ta niepowtarzalność… Typowa cecha projektów informatycznych – nawet jeśli jest to rozbudowa lub przekształcenie istniejącego rozwiązania. W takim przypadku trudno czasami określić precyzyjnie, jakie trudności mogą napotkać programiści, a co za tym idzie dokładnie wycenić projekt.

Zarządzanie projektami w IT – podsumowanie

Zarządzanie projektami w IT różni się od prowadzenia projektów dla innych branż. Powodem tych różnic jest najczęściej zakres oraz poziom skomplikowania projektów informatycznych. Narzędzia stosowane przez project managerów w tej branży często wymagają bardziej skrupulatnego podziału prac i ich nadzorowania. Mimo to podstawa zarządzania projektami jest wspólna dla wszystkich branż.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Krzysztof Kurek

Pasjonat nowych technologii i kreacji. Lubi tworzyć i wymyślać nowe rozwiązania. Prywatnie zainteresowany dobrą kuchnią, filmem i robieniem nowych rzeczy.

Kategorie

Popularne wpisy